سامانه نوبت دهی آنلاین بیمارستان شهید محلاتی1.قوانین رزرو نوبت اینترنتی

  • {{q.qanon_title}}

2.انتخاب تخصص و پزشک


3.تکمیل اطلاعات

کد ملی EN
نام بیمار
نام خانوادگی بیمار

شماره موبایل EN
جنسیت
شماره بیمه
شماره صفحه

تاریخ اعتبار - سال
تاریخ اعتبار - ماه
تاریخ اعتبار - روز

4.تایید نهایی


پذیرش اینترنتی فعلا مقدور نمی باشد